ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วัดขวัญมงคล บ้านจันทัย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ 2550
คณะกรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ ฯ มีมติให้ พระอาจารย์สังวาล กิตฺติสทฺโท, พระไชยรงค์ ชวโน, พระดำรงค์ ฐิตสีโล เป็นตัวแทนนำหีบศพจำนวน 9 ใบ และเครื่องสังฆทาน ถวาย วัดขวัญมงคล บ้านจันทัย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีลิ้งค์โรงเรียนที่ได้รับแจกอุปกรณ์การเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น