ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วัดลำปางกลางฝั่งตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
ถวายโลงศพ 9 ใบ คณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง นำหีบศพ 9 ใบ และสังฆทาน ไปถวาย วัดลำปางกลางฝั่งตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปางโดยมีท่านเจ้าภาพ คุณจักรภพ - คุณปริญดา สันตินันตรักษ์ ทำบุญซื้อโลงศพ 9 ใบ 10,800 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

..............................
ขออนุโมทนากับ คุณจักรภพ - คุณปริญดา สันตินันตรักษ์(เจ้าภาพ)

วัดประดู่คำธเนตรนิมิต ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2559 
พระสงฆ์วัดบึงทองหลางมอบโลงเย็น สังฆทาน ผ้าไตรจีวร เทียนจำพรรษา ไป และส่ิ่งของเครื่องใช้ต่างๆถวาย วัดประดู่คำธเนตรนิมิต ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามเจตนาของท่านเจ้าภาพคณะศรัทธาจากกรุงเทพ ที่ได้รวมกันบริจาคเงินชื้อโลงเย็น เพื่อที่จะได้อนุเคราะห์ วัดและประชาชน ในถิ่นทุรกันการ ต่อไป 

............................
ขออนุโมทนากับผู้ใจบุญที่ร่วมกันบริจาคเงินทุกๆคน

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วัดทุ่งแปะธรรมมาราม ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2559 
นำโลงเย็นถวายวัดทุ่งแปะธรรมมาราม จ.กำแพงเพชร พระสังวาลย์,พระอ๊อด,พระธนู วัดบึงทองหลาง นำโลงเย็นไปถวายวัดทุ่งแปะธรรมมาราม ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตามเจตนาของท่านเจ้าภาพ ที่ได้รวมกันบริจาคเงินชื้อโลงเย็น เพื่อที่จะได้อนุเคราะห์ วัดและประชาชน ในถิ่นทุรกันการ ต่อไป 
............................
ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่าน

วัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 11/11) พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน เป็นตัวแทนรับถวาย อุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปส่งต่อ พระภิกษุ- สามเณร วัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงอ่างทอง

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 10/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบ ยาสามัญประจําบ้าน บะหมี่สำเร็จรูป แก่ หน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงอ่างทอง


โรงเรียนบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 9/11) พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นตัวแทนนำของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนจากวัดบึงทองหลางกรุงเทพ มอบให้โรงเรียนบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 8/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ นำคณะถวาย อุปกรณ์การศึกษา บะหมี่สำเร็จรูป แด่ พระภิกษุ- สามเณร วัดสังฆาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ศอด.วัดวังตะคร้อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 7/11) พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นตัวแทนนำของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนจากวัดบึงทองหลางกรุงเทพให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดวังตะคร้อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 6/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมเครื่องกีฬา สมุดดินสอ ปากกา เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นักเรียน 130 ครู 15 นักการ 1 ยอดรวม 146 คน สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย มีส่วนสำคัญในด้าน ติต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านล จ.สุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 5/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมเครื่องกีฬา สมุดดินสอ ปากกา เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นักเรียน 84 ครู 8 นักการ 1 ยอดรวม 93 คน สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย มีส่วนสำคัญในด้าน ติต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

ศูนย์เด็กเล็กวัดวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 4/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมเครื่องกีฬา สมุดดินสอ ปากกา เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ศูนย์เด็กเล็กวัดวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เด็กศุนย์ 22 ครู 2 นักการ 1 ยอดรวม 25 คน
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย มีส่วนสำคัญในด้าน ติต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านวังหิน+ศูนย์เด็ก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 2-3/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมเครื่องกีฬา สมุดดินสอ ปากกา เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนบ้านวังหิน+ศูนย์เด็ก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เด็กศุนย์ 16 คน นักเรียน 97 ครู 9 นักการ 1 ยอดรวม 123 คน สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย มีส่วนสำคัญในด้าน ติต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

วัดลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 1/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ นำคณะถวายสังฆทาน จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่ พระภิกษุ วัดลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 4 รูป รวม 5 รูป
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

วัดทุ่งแปะธรรมาราม ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2559
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์มอบให้ พระสังวาลย์,พระอ๊อด วัดบึงทองหลางเป็นตัวแทนนำหีบศพ 9 ใบ สังฆทาน มูลค่า 10,800 บาท ไปถวายวัดทุ่งแปะธรรมาราม ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตามเจตนารมณ์ของผู้ถวาย เพื่ออนุเคราห์ผู้ยากไร้ในถ่ินทุรกันดาร ต่อไป
....................................
ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่า

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วัดสายธรรมสว่างจิต อ.น้ำหนาว จ.เพรชบูรณ์

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2559

พระอาจารย์สังวาลย์ กิตฺติสทฺโท [กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์] นำโลงเย็น
คณะผู้มีจิตศัทราจากกรุงเทพ ร่วมกันบริจาค โลงเย็น นำส่งไปถวาย ให้แก่วัดสายธรรมสว่างจิต อ.น้ำหนาว จ.เพรชบูรณ์
........................
ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วัดบ้านไร่ ต.้บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2559
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ นำโดย (พระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท) เป็นตัวแทนมูลนิธิ ถวายหีบศพ 9 ใบ (มูลค่า 10,800 บาทถ้วน) พร้อม เสื้อผ้ามือสอง เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดเวชภัณฑ์ แก่พระภิกษุ วัดบ้านไร่ ต.้บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนรอบวัด หรือผู้เสียชีวิตในถิ่นทุรกันดาร ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป
----
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคหีบศพเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

วัดป่าวังไผ่พัฒนาราม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2559
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ นำโดย (พระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท) เป็นตัวแทนมูลนิธิ ถวายหีบศพ 9 ใบ (มูลค่า 10,800 บาทถ้วน) พร้อม เสื้อผ้ามือสอง เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดเวชภัณฑ์ แก่พระภิกษุ วัดป่าวังไผ่พัฒนาราม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนรอบวัด หรือผู้เสียชีวิตในถิ่นทุรกันดาร ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป
----
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคหีบศพเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

วัดทองเหลือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2559
ถวายโลงเย็น วัดทองเหลือ จ.อุตรดิตถ์
-----------
นำหีบศพที่คณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร คุณสุรยุท ละมูลมอญ พร้อมครอบครัวและญาติพี่น้อง พนักงานทุกท่าน จัดถวาย จัดซื้อโลงเย็น ตาลปัตร ครบชุด และมอบให้พระอาจาย์สังวาลย์ กิตฺติสทฺโท [กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์] นำส่งไปถวาย วัดทองเหลือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
----
ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพทุกท่าน

วัดซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2559
บริษัท สง่าฤาชาพัฒนกิจ จำกัด ร่วมบริจาค ซื้อโลงเย็น
คุณอุบลวรรณ มอบถวายโลงเย็นแก่ เจ้าอาวาส วัดซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ท่านเดินทางมารับโลงเย็น ที่วัดบึงทองหลาง ด้วยตัวเอง 
...........................
ขออนุโมทนากับคุณแม่ปุ้ย เอื้อฤาชา บุตร,หลาน,เขย,สะใภ้ คุณอุบลวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วัดซับคะนิง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรมย์

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ 2559 
บริจาคหีบศพให้ วัดซับคะนิง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ วัดบึงทองหลาง บริจาคหีบศพให้วัดซับคะนิง ต.โนน
ดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 8 ใบ เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาทถ้วน โดยมีพระสังวาลย์ กรรมการมูลนิธิ ,ผู้ถวายให้ พระครูจันทชัยธรรม เจ้าคณะตำบลโนนแดง เจ้าอาวาสวัดซับคะนิง มารับมอบที่มูลนิธิด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำไปอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในตำบลโนนดินแดง ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าภาพผู้ที่ได้บริจาคทุกท่าน
....................

ขออนุโมทนา ท่านเจ้าภาพที่บริจาคหีบศพกับมูลนิธิทุกท่าน

วัดราชบัวขาว ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2559 
นำโลงไปให้ วัดราชบัวขาว ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต) วัดบึงทองหลาง นำไปถวายวัดราชบัวขาว ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระภิกษุวัดบึงทองหลาง ช่วยกันยกหีบศพ เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดเวชภัณฑ์ ที่มีเจ้าภาพนำมาถวาย เพื่อนำไปถวายดราชบัวขาว ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในวัด และมอบให้แก่ผู้เสียชีวิต ยากไร้ในบริเวณใกล้ เคียง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

วัดวังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2559 
มูลนิธิมอบหมายให้ พระอาจารย์สังวาลย์ นำถวายหีบศพ 9 ใบ ไปมอบวัดวังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
พระอาจารย์สังวาลย์ คณะกรรมการมูลนิธิ นำถวายหีบศพพร้อมสังฆทานและสิ่งของต่างๆที่มีศรัทธาถวาย จำนวน 9 ใบ มูลค่า 10.800 บาท นำถวายวัดวังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อนำบริการ มอบให้ (ฟรี) แก่ประชาชนที่ยากไร้ และมาขอใช้บริการหีบศพของทางวัดวังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยต่อไป

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

วัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2559
มูลนิธิมอบหมายให้ พระอาจารย์สังวาลย์ นำถวายหีบศพพร้อม
สังฆทานและสิ่งของต่างๆที่มีศรัทธาถวาย จำนวน 9 ใบ มูลค่า 10.800 บาท นำถวายวัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำบริการมอบให้ (ฟรี) แก่ประชาชนที่ยากไร้ และมาขอใช้บริการหีบศพของทางวัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ต่อไป

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

วัดสว่างอารมณ์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2559
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) นำโดยพระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท
,พระดำรงค์ ฐิตสีโล, นำหีบศพ จำนวน 9 ใบ มูลค่าร่วมประมาณ 10.800 บาท และเครื่องสังฆภัณฑ์ นำไปถวายที่ วัดสว่างอารมณ์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น และมีเด็กๆๆนักเรียนมาช่วยกันยกโลงศพ เพื่อจัดมอบให้แก่ศพผู้ยากไร้ และประสงค์ใช้หีบศพในการดำเนินการฌาปนกิจศพ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

วัดประชุมสงฆ์ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2559
พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยม ถวายผ้าไตรจีวร ผ้าห่ม จตุปัจจัย ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่(เจ้าอาวาสวัดประชุมสงฆ์) พระภิกษุ ที่จำพรรษ มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 3 รูป รวม 4 รูป วัดประชุมสงฆ์ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2559
พระสุเทพ โชติปฺญโญ ได้นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง นำเครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค จัดมอบอุปกรณ์การเรียน สมุดดินสอ ปากา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียน 56 ครู 6 นักการ 1 ยอดรวม 63 คน

วัดหนองตกกล้า ต.นาขอม อ.ไฟศาลี จ.นครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 
พระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท พระตู่ นำหีบศพ เครื่องสังฆภัณฑ์ หนังสือ และอื่น ๆ ที่ญาติโยมบริจาคผ่านมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทัตฺโต) วัดบึงทองหลาง ไปมอบถวายแด่คณะสงฆ์ วัดวัดหนองตกกล้า ต.นาขอม อ.ไฟศาลี จ.นครสวรรค์ เพื่อมอบให้แก่ผู้เสียชีวิตและยากไร้ในชุมชนรอบวัดและที่อื่น ๆ ต่อไป 
...................................
ขออนุโมทนบุญกับท่านเจ้าภาพทุก ๆ ท่าน

วัดป่าวังไผ่พัฒนาราม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันพฤสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ.2559 
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ นำโดย (พระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท) (พระดำรงค์ ฐิตสีโล)(พระเอ็ม) สามัคคีอนำสาถวายหีบศพ 9 ใบ (มูลค่า 10,800 บาทถ้วน) พร้อม เสื้อผ้ามือสอง เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดเวชภัณฑ์ แก่พระภิกษุ วัดป่าวังไผ่พัฒนาราม ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนรอบวัด หรือผู้เสียชีวิตในถิ่นทุรกันดาร ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป
----
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคหีบศพเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดป่าแงะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 16/16) วัดป่าแงะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 1 รูป รวม 2 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่ พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พระภิกษุ ที่จำพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดบ้านห้วยลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 15/16) วัดบ้านห้วยลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 0 รูป รวม 1 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

โรงเรียนบ้านห้วยลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 14/16) โรงเรียนบ้านห้วยลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 18 ครู 7 นักการ 1 ยอดรวม 26 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดดอนจั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 13/16) วัดดอนจั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 3 รูป รวม 4 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดสันมะนะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
จุดที่ 12/16 วัดสันมะนะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 3 รูป รวม 4 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดนันทาเทวานิมิต ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 11/16) วัดนันทาเทวานิมิต ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 1 รูป รวม 2 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดทุ่งยาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
จุดที่ 10/16 วัดทุ่งยาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด 1 รูป รวม 2 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 9/16) โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 37 ครู 6 นักการ 1 ยอดรวม 44 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

โรงเรียนบ้านป่าแงะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 8/16) โรงเรียนบ้านป่าแงะ ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 61 ครู 10 นักการ -- ยอดรวม 71 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 7/16) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 61 ครู 8 นักการ 1 ยอดรวม 70 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 6/16) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 119 ครู 11 นักการ 2 ยอดรวม 132 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

วัดเปมาราม ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 5/16) วัดเปมาราม ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด--รูป รวม 1 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พระอธิการสมาน ฌานวโร (เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ) พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษ

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 4/16) โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 153 ครู 14 นักการ 1 ยอดรวม 168 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดขุนลาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
จุดที่ 3/16 วัดขุนลาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
มีเจ้าอาวาส 1 รูป พระลูกวัด--รูป รวม 1 รูป พระอาจารย์สุเทพ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง อาทิ พระอาจารย์สุทร พระอาจารย์บุญมั่น พร้อมญาติโยม ถวายผ้าห่ม จตุปัจจัย หลอดไฟฟ้า ยาสามัญประจําบ้าน อัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ที่จำพรรษา

โรงเรียนบ้านปางมะกาด ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นักเรียน

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 2/16) โรงเรียนบ้านปางมะกาด ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 137 ครู 17 นักการ 1 ยอดรวม 155 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทนา

โรงเรียนบ้านขุนลาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ 2559
(จุดที่ 1/16) โรงเรียนบ้านขุนลาว ต.แม่เจดีร์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นักเรียน 37 ครู 6 นักการ 1 ยอดรวม 44 คน
คณะพระภิกษุวัดบึงทองหลาง ร่วมกับ มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ผ้าห่ม เงินขวัญถุงคนละ 40 บาท ขนม บะหมี่สำเร็จรูป นม สมุด ดินสอ สมุด ปลากระป๋อง อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ ที่คณะศรัทธา นำมาถวาย ทั้งเสื้อผ้า ของเล่นมือสอง ถึงเด็กน้อยที่ห่างไกล ขออนุโมทนาทั้งผู้อุปถัมภ์ และคณะสงฆ์วัดบึงทองหลางผู้นำพา
*.........-.........*
คณะเจ้าภาพ ขออนุโมทน

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ 2559
พระนนท์ อภิวโร (คิว) พระนุชิต (เอิร์ท) เป็นตัวแทน คณะสงฆ์วัดบึงทองหลางได้นำเครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายและเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------
ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคสิ่งของ ทางคณะ ได้นำไปบริจาคให้ผู้ป่วยและเด็กด้อยโอกาส ตามเจตนารมณ์ของท่านดังภาพปรากฏ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดซับคะนิง ต.โนน ดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ 2558
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ วัดบึงทองหลาง บริจาคหีบศพให้วัดซับคะนิง ต.โนน
ดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 8 ใบ เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาทถ้วน โดยมีพระสังวาลย์ กรรมการมูลนิธิ ,ผู้ถวายให้ พระครูจันทชัยธรรม เจ้าคณะตำบลโนนแดง เจ้าอาวาสวัดซับคะนิง มารับมอบที่มูลนิธิด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำไปอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในตำบลโนนดินแดง ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าภาพผู้ที่ได้บริจาคทุกท่าน
....................

ขออนุโมทนา ท่านเจ้าภาพที่บริจาคหีบศพกับมูลนิธิทุกท่าน

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ 2558 
พระอาจารย์สังวาลย์ คณะกรรมการมูลนิธิ นำถวายหีบศพพร้อม
สังฆทานและสิ่งของต่างๆที่มีศรัทธาถวาย จำนวน 9 ใบ มูลค่า 10.800 บาท นำถวายวัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำบริการมอบให้ (ฟรี) แก่ประชาชนที่ยากไร้ และมาขอใช้บริการหีบศพของทางวัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ต่อไป

ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพ ทุกท่านที่มีศรัทธา บริจาคและนำหีบศพ มาถวายต่อมูลนิธิ ฯ และได้นำมอบถวายต่อแก่วัดในต่างจังหวัดสืบไป

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ 2558
พระนนท์ อภิวโร (คิว) เป็นตัวแทน คณะสงฆ์วัดบึงทองหลางได้นำ ผ้าห่มกันหนาว พร้อมเสื้อผ้า ขนม หมวกไหมพรม ไปมอบให้โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนพร้อม ชาวบ้าน จำนวน 140 คน
----------------------------------

ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคสิ่งของ ทางคณะ ได้นำไปบริจาคให้เด็กนัักเรียนและเยาวชนดังภาพปรากฏ

วัดสว่างอารมณ์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ 2558
มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) นำโดยพระอาจารย์สังวาลย์ กิตติสัทโท
,พระบุญมั่น,พระเอ็ม นำหีบศพ จำนวน 9 ใบ มูลค่าร่วมประมาณ 10.800 บาท และเครื่องสังฆภัณฑ์ นำไปถวายที่ วัดสว่างอารมณ์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดมอบให้แก่ศพผู้ยากไร้ และประสงค์ใช้หีบศพในการดำเนินการฌาปนกิจศพ
...................................
ขออนุโมทนากับ นายประเสริฐ เครือเสนา,นางนวล เครือเสนา,นางสมจิตร เครือเสนา,โชคชัย,จีราพร,จันทรัสม,ยศพนธ์ เครือเสนา พร้อมครอบครัว ทุกท่าน

ที่ร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล กับมูลนิธิไว้ ณ โอกาสนี้

วัดสระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ 2558
คณะกรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต) วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ ฯ มีมติให้พระอาจารย์สังวาล กิตฺติสทฺโท เป็นตัวแทนนำหีบศพจำนวน 9 ใบ พร้อม เครื่องสังฆทาน ถวาย วัดสระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดมอบให้แก่ศพผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดารต่อไป
-------------------
ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพที่ร่วมบริจาค กับมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต)ทุกท่าน